BA Fashion University of Salford Archives - Seventy7